16 jun 2011 12:21

Landsverdediging

Inzet van 8 militairen in Burundi voor een opleidingsopdracht

Inzet van 8 militairen in Burundi voor een opleidingsopdracht

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om  van 22 juni tot 31 juli 2011 acht Belgische militairen in Burundi in te zetten voor een opleidingsopdracht.

Ze zullen er deelnemen aan de vorming van hulponderrichters van het Burundese leger in lichamelijke opvoeding en sport. Het toegekende statuut is: bijstand buiten het nationale grondgebied - KB 03, coëfficiënt 2.