30 okt 2009 14:49

Landsverdediging

NATO Response Force en European Union Battle Group

NATO Response Force en European Union Battle Group

De ministerraad heeft kennis genomen van de deelname van de Belgische strijdkrachten aan de NATO Response Force (NRF) voor 2010 en de European Union Battle Group (EUBG) tot eind 2014, die minister van Landsverdediging Pieter De Crem voorstelde. 

Beide interventieteams, die uit multinationale strijdkrachten bestaan, kunnen op korte termijn in crisissituaties worden ingezet. Ze blijven stand by gedurende opeenvolgende periodes van zes maanden. De werkelijke inzet wordt beslist door de regering op basis van haar beoordeling van de situatie. 

Deelname aan NRF

  • eerste semester 2010: deelname aan NRF 14 met zes F-16's, een mijnenjager en een fregat met een totaal van 400 manschappen 
  • tweede semeser 2010: deelname aan NFR 15 met zes F-16's een mijnenjager en een gevechtseenheid met diverse steuncapaciteiten van de Landcomponent, voor een totaal van 1150 manschappen 

Deelname aan EUBG

  • tweede semester 2011 of eerste semester 2012: een contingent van ongeveer 500 manschappen onder Frans commando

België zal voor zes maanden tussen juli 2013 en eind 2014 de leiding van een EUBG voeren. Dat houdt de inzet van 1350 manschappen en een Force headquarter in.

Landsverdediging zal voor de werkelijke inzet van de troepen in de mate van het mogelijke de kosten zelf voor zijn rekening nemen, dit binnen zijn budget. Gebeurlijk zal de ministerraad deze middelen aanvullen met uitzonderlijke budgetten na goedkeuring van de inzet.