08 apr 2011 17:16

Landsverdediging

Inzet van een militair in het kader van de operatie EUNAVFOR ATALANTA

Inzet van een militair in het kader van de operatie EUNAVFOR ATALANTA

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een militair in te zetten bij het ingescheepte tactische hoofdkwartier van de operatie EUNAVFOR ATALANTA, de operatie van de EU tegen piraterij voor de Somalische kust. De inzet van de militair duurt van midden april tot midden december 2011.