20 jan 2012 14:55

Landsverdediging

Overheidsopdracht voor Landsverdediging

Overheidsopdracht voor Landsverdediging

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht uit te schrijven voor het onderhoud en de technische steun van de contained detonation chamber van de Dienst Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen in Poelkapelle. Het gaat om een onderhandelingsprocedure met de firma Kobe Steel Ltd.