20 jan 2012 14:55

Landsverdediging

Deelname van een militair aan een opleldingsopdracht in het Centre de Perfectionnement aux Actions post-conflictuelles de Déminage et de Dépollution in Benin

Deelname van een militair aan een opleldingsopdracht in het Centre de Perfectionnement aux Actions post-conflictuelles de Déminage et de Dépollution in Benin

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een militair in te zetten voor een opleidingsopdracht in het Centre de Perfectionnement aux Actions post-conflictuelles de Déminage et de Dépollution (CPADD) in Benin.

De opdracht gaat door in Ouidha en bestaat uit de vorming van opleiders in Neutralisatie, Opruiming en Onschadelijk maken van explosieven:

  • van 15 maart tot 14 mei 2012
  • van 7 juni tot 23 juli 2012
  • van 1 november tot 2 december 2012

Hij bekomt het afministratieve en financiële statuut in de deelstand bijstand buiten het nationale grondgebied - KB 03 - coëfficiënt 2.