24 dec 2010 11:14

Landsverdediging

Deelname aan anti-terrorismeoperatie ACTIVE ENDEAVOUR en OCEAN SHIELD

Deelname aan anti-terrorismeoperatie ACTIVE ENDEAVOUR en OCEAN SHIELD

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een Belgische marineofficier te laten deelnemen aan de operaties ACTIVE ENDEAVOUR en OPEN SHIELD in het kader van zijn inzet bij de staf van de Standing NATO maritime group 1 (SNMG1).

De NAVO wil de SNMG1 inzetten in de strijd tegen terrorisme in de Middellandse zee en in de strijd tegen de piraterij nabij de Hoorn van Afrika. De officier bekleedt een navigatiefunctie.