11 dec 2009 10:31

Landsverdediging

Overheidsopdracht voor maritieme transporten

Overheidsopdracht voor maritieme transporten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht uit te schrijven om militair materieel voor oefeningen en operaties in 2010 over zee te transporteren. De opdrachten voor de maritieme transporten worden in 2010 afgesloten.