19 mrt 2004 16:00

Langdurig werkzoekenden

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) rond de bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) rond de bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden.

Het ontwerp heeft betrekking op de regeling Activa PVP (preventie- en veiligheidspersoneel: stadswachten) en verhoogt de bedragen van de werkuitkering die aan Activa-stadswachten kan worden toegekend. De werkuitkering wordt opgetrokken met 200 EUR per maand. (*) van 19 december 2001, en meer bepaald artikelen 11sexies en 11octies