25 jul 2003 17:00

Leasing van acht voertuigen voor de Federale Politie

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, gaf de Ministerraad toelating voor het gunnen van een overeenkomst voor de leasing van acht functievoertuigen voor sommige gemandateerden van de Federale Politie.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, gaf de Ministerraad toelating voor het gunnen van een overeenkomst voor de leasing van acht functievoertuigen voor sommige gemandateerden van de Federale Politie.

Deze overeenkomst zal worden afgesloten met de firma's D'Ieteren Lease en Dexia Lease. Zij past in het kader van de begrotingsdiscipline die door de nota van 6 maart 2003 werd opgelegd. De indienststelling ervan is onontbeerlijk voor de goede werking van de betrokken diensten.