09 jun 2004 17:00

Leefloon

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van de bedragen van het leefloon.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van de bedragen van het leefloon.

Deze verhoging van het leefloon, met 1% op 1 oktober 2004, 1% op 1 oktober 2006 en 2% op 1 oktober 2007, werd beslist op de Ministerraad van Oostende van 19 en 20 maart 2004. De bedragen van het leefloon worden dus vanaf 1 oktober 2004: - 4.444,00 euro voor categorie 1; - 6.666,00 euro voor categorie 2; - 7.777,00 euro voor categorie 3; - 8.888,00 euro voor categorie 4.