09 jun 2004 17:00

Leerplicht

De Ministerraad gaf opdracht aan mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, tevens bevoegd op het vlak van onderwijs, om een voorontwerp van wet betreffende de verlaging van de leerplicht tot de leeftijd van 5 jaar, vanaf het schooljaar 2005-2006, aan het overlegcomité voor te leggen.

De Ministerraad gaf opdracht aan mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, tevens bevoegd op het vlak van onderwijs, om een voorontwerp van wet betreffende de verlaging van de leerplicht tot de leeftijd van 5 jaar, vanaf het schooljaar 2005-2006, aan het overlegcomité voor te leggen.

Deze verlaging van de leeftijd biedt de bijkomende mogelijkheid om de eventuele leerachterstand, meer in het bijzonder bij kansarme kinderen, op een zo jong mogelijke leeftijd aan te pakken. Op dit ogenblik zijn de kinderen schoolplichtig gedurende 12 volle schooljaren, vanaf 1 september van het jaar waarin zij zes jaar worden tot op de dag dat zij de leeftijd van 18 jaar bereiken of het diploma secundair onderwijs behalen.