30 jun 2006 17:00

Leesapparatuur elektronische identiteitskaart

Specificatie en registratieprocedure voor leesapparatuur voor de elektronische identiteitskaart

Specificatie en registratieprocedure voor leesapparatuur voor de elektronische identiteitskaart

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de specificaties en registratieprocedure regelt voor de leesapparatuur van de elektronische identiteitskaart (*). Het is een voorstel van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en Minister van Werk en Informatisering Peter Vanvelthoven. Het ontwerp voert de wet van 19 juli 1991 over de bevolkingregisters en identiteitskaarten (**) uit. Artikel 6 bepaalt dat men functionele en technische specificaties en normen kan voorzien waaraan de kaartlezer en de toepassingen moeten voldoen, om de gegevens die elektronisch op de identiteitskaart zijn opgeslagen te lezen en bij te werken. Het ontwerp voert een registratieprocedure in en kent een visueel label toe aan geregistreerde apparaten met de bedoeling de gebruiker te beschermen. Om de gebruiker of potentiële koper te verzekeren welke chipkaartlezers gebruikt kunnen worden voor de elektronische identiteitskaart en de SIS-kaart, stimuleert de overheid de registratie van die apparatuur door de leveranciers. De apparaten krijgen dan een label dat de waarborg biedt dat het apparaat juist functioneert. De ministerraad beslist dezelfde registratieprocedure te gebruiken als voor de SIS-kaart. Beide afzonderlijke procedures worden via eenzelfde besluit geregeld. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 houdende specificaties van de leesapparatuur voor de sociale identiteitskaart. (**) en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, ingevoegd bij wet van 25 maart 2003.