28 nov 2003 16:00

Legercontingent

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2004. (*)

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2004. (*)

Dit contingent wordt beperkt tot 43.035 militairen, hetzij het maximum aantal militairen die op eenzelfde dag van het jaar 2004 onder de wapens mogen zijn. Het is onderverdeeld als volgt: - maximum 40.605 militairen van het actief kader en leerlingen berekend in de personeelsenveloppe van militairen; - maximum 600 militaire van het actief kader berekend buiten de personeelsenveloppe van militairen; - maximum 1.830 wederopgeroepen militairen. De militairen die afgevloeid zijn in het kader van de wet op de beziging alsook de militairen die in disponibiliteit gesteld werden, zijn niet opgenomen in het legercontingent. (*) overeenkomstig artikel 183 van de Grondwet.