21 nov 2008 12:21

Legercontingent 2009

Vaststelling van het legercontingent voor 2009

Vaststelling van het legercontingent voor 2009

De ministerraad legde het legercontingent voor 2009 vast op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem.

Het contingent bedraagt ten hoogste 39.075 militairen. Dat is het maximum aantal militairen die op een dag in 2009 onder de wapens mogen zijn. Het contingent is onderverdeeld in:
- maximum 37.728 militairen in het actief kader en leerlingen berekend in de personeelsenveloppe van militairen,
- maximum 647 militairen van het actief kader berekend buiten de personeelsenveloppe van militairen,
- maximum 700 wederopgeroepen militairen

Het is de grondwet die voorschrijft dat het legercontinent jaarlijks wordt vastgelegd.