13 nov 2009 12:43

Legercontingent 2010

Vaststelling van het legercontingent voor 2010

Vaststelling van het legercontingent voor 2010

De ministerraad heeft het legercontingent voor 2010 op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem vastgelegd.

Het contingent bedraagt ten hoogste 37.112 militairen. Dat is het maximum aantal militairen die op een dag in 2010 onder de wapens mogen zijn. Het contingent is onderverdeeld in:

  • maximum 35.969 militairen in het actief kader en leerlingen berekend in de personeelsenveloppe van militairen,
  •  maximum 643 militairen van het actief kader berekend buiten de personeelsenveloppe van militairen,
  • maximum 500 wederopgeroepen militairen

Het is de grondwet die voorschrijft dat het legercontinent jaarlijks wordt vastgelegd.