10 nov 2010 12:48

Legercontingent 2011

Vaststelling van het legercontingent voor 2011

Vaststelling van het legercontingent voor 2011

De ministerraad heeft het legercontingent voor 2011 op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem vastgelegd.

Het contingent bedraagt ten hoogste 35.473 militairen. Dat is het maximum aantal militairen die op een dag in 2011 onder de wapens mogen zijn. Het contingent is onderverdeeld in:

  • maximum 34.108 militairen in het actief kader en leerlingen berekend in de personeelsenveloppe van militairen,
  • maximum 665 militairen van het actief kader berekend buiten de personeelsenveloppe van militairen,
  • maximum 700 wederopgeroepen militairen

Het is de grondwet die voorschrijft dat het legercontinent jaarlijks wordt vastgelegd. Het gaat om een dringende aangelegenheid die de continuïteit van de staat verzekert.