04 nov 2011 11:22

Legercontingent 2012

Vaststelling van het legercontingent voor 2012

Vaststelling van het legercontingent voor 2012

De ministerraad legt het legercontingent voor 2012 op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem vast.

Het contingent bedraagt ten hoogste 33 703 militairen. Dat is het maximumaantal militairen die op een dag in 2012 onder de wapens mogen zijn. Het contingent is onderverdeeld in:

  • ten hoogste 32 458 militairen in het actief kader en leerlingen berekend in de personeelsenveloppe van militairen
  • ten hoogste 545 van het actief kader berekend buiten de
    personeelsenveloppe van militairen
  • ten hoogste 700 wederopgeroepen militairen 

Het is de grondwet die voorschrijft dat het legercontinent jaarlijks wordt vastgelegd.