07 nov 2013 18:06

Legercontingent 2014

De ministerraad legt het legercontingent voor 2014 op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem vast.

Het contingent bedraagt ten hoogste 32 115 militairen. Dat is het maximumaantal militairen dat op een dag in 2014 onder de wapens mag zijn. Het contingent is onderverdeeld in:
• ten hoogste 30 940 militairen in het actief kader en leerlingen berekend in de personeelsenveloppe van militairen
• ten hoogste 475 van het actief kader berekend buiten de personeelsenveloppe van militairen
• ten hoogste 700 wederopgeroepen militairen
Het is de grondwet die voorschrijft dat het legercontinent jaarlijks wordt vastgelegd.