13 nov 2015 14:22

Legercontingent voor 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat het legercontingent voor 2016 vaststelt.

Het legercontingent wordt beperkt tot 30 820 militairen. Dat getal drukt het maximum aantal militairen uit die op eenzelfde dag van het jaar 2016 onder de wapens mogen zijn. Het wordt als volgt opgesplitst:

  • 29 650 militairen van het actief kader en leerlingen, berekend in de personeelsenveloppe van militairen
  • 470 militairen van het actief kader, berekend buiten de personeelsenveloppe voor militairen
  • 700 militairen die terug kunnen opgeroepen worden de dag waarop het legercontingent zijn maximum bereikt

De Grondwet bepaalt dat het legercontingent elk jaar moet worden vastgelegd.