25 nov 2016 17:36

Legercontingent voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat het legercontingent voor 2017 vaststelt.

Het legercontingent wordt beperkt tot 30 130 militairen. Dat getal drukt het maximum aantal militairen uit die op eenzelfde dag van het jaar 2017 onder de wapens mogen zijn. Het wordt als volgt opgesplitst:

  • 29 980 militairen van het actief kader en leerlingen, berekend in de personeelsenveloppe van militairen
  • 700 militairen die terug kunnen opgeroepen worden de dag waarop het legercontingent zijn maximum bereikt (reservisten)

De Grondwet bepaalt dat het legercontingent elk jaar moet worden vastgelegd.