20 nov 2002 16:00

Legercontingent voor het jaar 2003

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, gaf de Ministerraad zijn goedkeuring aan een voorontwerp van wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2003.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, gaf de Ministerraad zijn goedkeuring aan een voorontwerp van wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2003.

Dit legercontingent wordt beperkt tot 44.280 militairen. Dit aantal, dat bereikt wordt in de maand oktober, drukt het maximum aantal militairen uit die op eenzelfde dag van het jaar 2003 onder de wapens mogen zijn. Het is onderverdeeld als volgt: - 41.879 militairen van het actief kader; - 2.401 wederopgeroepen militairen. De militairen die afgevloeid zijn in het kader van de wet op de beziging van militairen buiten de krijgsmacht (*) alsook de militairen die in disponibiliteit werden gesteld, zijn niet opgenomen in het legercontingent. (*) wet van 20 mei 1994.