03 dec 2004 16:00

Lening

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Marc Verwilghen, Minister van Buitenlandse Handel, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad de toekenning van nieuwe staatsleningen goed.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Marc Verwilghen, Minister van Buitenlandse Handel, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad de toekenning van nieuwe staatsleningen goed.

Het gaat om volgende staatsleningen: - een staatslening ten gunste van Ivoorkust voor een bedrag van 2.300.000 euro ter financiering van een project voor de rehabilitatie van de afvalwatercollector van Abobo in Abidjan, - een staatslening ten gunste van Algerije voor een bedrag van 7.101.984 euro voor de financiering van een project voor de productie en levering van 29 bussen voor stedelijk vervoer. Aangezien de nog beschikbare middelen op het programma 2004 ontoereikend zijn, zal dit project op het programma van 2005 worden ingeschreven. De Ministerraad stemde vervolgens in met de aanwending van een bedrag van 564.000 euro van het nog beschikbaar saldo van in het verleden aan de DRC toegekende staatsleningen voor een bijkomende financiering van een project voor de gedeeltelijke rehabilitatie van de elektriciteitscentrale van Tshopo en van het distributienet voor de stad Kisangani. Het stelsel der staatsleningen werd in 1964 opgericht en machtigt de Minister van Financiën en de Minister van Buitenlandse Handel gezamenlijk een financiële bijstand aan de ontwikkelingslanden toe te kennen, om hen in de mogelijkheid te stellen zich, tegen zeer gunstige voorwaarden, Belgische goederen en diensten aan te schaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Hierdoor zijn die staatsleningen ook een instrument van de Belgische internationale samenwerking. De leningen worden aan bijzonder milde voorwaarden toegekend daar ze pas na een respijttermijn van 10 jaar in 20 gelijke annuïteiten terugbetaalbaar zijn. De lening aan Ivoorkust is renteloos en de intrestvoet voor de lening aan Algerije bedraagt 2%.