05 dec 2003 16:00

Leningen van Staat tot Staat

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Buitenlandse Handel, onderzocht de Ministerraad het derde deel van het programma 2003 van de leningen van Staat tot Staat.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Buitenlandse Handel, onderzocht de Ministerraad het derde deel van het programma 2003 van de leningen van Staat tot Staat.

Hij heeft ingestemd met de toekenning van een nieuwe Staatslening ten gunste van de Filippijnen, voor een bedrag van 6.296.791 euro, voor de financiering van het herstel van de metrolijn in Manilla. De Raad heeft ook de toekenning goedgekeurd van een Staatslening aan Mozambique, voor een bedrag van 849.000 euro, voor een elektrisch onderstation, evenals de aanwending van de enveloppe voor Bosnië-Herzegovina voor een bedrag van 255.646 euro. Het mechanisme van de Staatsleningen werd in 1964 opgericht. Die machtigt de Minister van Financiën en de Minister van Buitenlandse Handel, samen financiële bijstand aan de ontwikkelingslanden te verlenen. Dit moet hen de mogelijkheid geven, tegen zeer gunstige voorwaarden, Belgische goederen en diensten aan te schaffen, die onontbeerlijk zijn voor hun economische en sociale ontwikkeling. Hierdoor zijn de Staatsleningen ook een instrument van de Belgische internationale samenwerking. De leningen worden aan bijzonder voordelige voorwaarden toegekend. Ze zijn immers terugbetaalbaar in twintig gelijke annuïteiten, na een respijttermijn van tien jaar. Voor de Filippijnen en Mozambique bedraagt de intrestvoet zelfs 0 %.