15 sep 2006 17:00

Leningen van staat tot staat

Vierde deel van het programma 2006 der staatsleningen

Vierde deel van het programma 2006 der staatsleningen

Op voorstel van Minister van Financiën Didier Reynders, Minister van Buitenlandse Handel Marc Verwilghen en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker besprak de ministerraad het vierde deel van het programma voor 2006 der staatsleningen. De ministerraad stemde in met de toekenning van een nieuwe staatslening ten bedrage van 632.000 euro aan Soedan als bijdrage tot de concessionele financiering van de levering van pompen vervaardigd uit roestvrij staal voor een watervoorzieningsproject in de provincie Gézira. Het stelsel der staatsleningen werd in 1964 opgericht en machtigt de Minister van Financiën en de Minister van Buitenlandse Handel om gezamenlijk een financiële bijstand aan de ontwikkelingslanden toe te kennen, om hen in de mogelijkheid te stellen, tegen zeer gunstige voorwaarden, Belgische goederen en diensten aan te schaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Hierdoor zijn die staatsleningen ook een instrument van de Belgische internationale samenwerking. De leningen worden aan bijzonder milde voorwaarden toegekend daar ze pas na een respijttermijn van 10 jaar in 20 gelijke annuïteiten terugbetaalbaar zijn. Soedan ontvangt een renteloze lening.