28 feb 2013 17:41

Leningen van staat tot staat - eerste deel 2013

De ministerraad kent op advies van het Finexpocomité een nieuwe staatslening van 4 584 970 euro toe aan Kenia voor de verbetering van de gezondheidszorgen op districtsniveau. 

De staatslening wordt toegekend aan een project voor de verbetering van de gezondheidszorg op districtsniveau door de laboratoriumuitrusting en de radio-uitrusting te moderniseren en door een betere opleiding aan te bieden. Het project kadert in het Kenya vision 2030 sector plan for health van het Ministerie van Volksgezondheid van Kenia dat de lokale partner voor het project is.

De ministerraad neemt kennis van het overzicht van staatsleningen van vorige jaren en van de voorwaarden voor het programma van staatsleningen 2013.
Het stelsel van de staatsleningen dateert van 1964. De minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel kunnen samen financiële steun aan ontwikkelingslanden bieden, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling belangrijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp sinds 1 januari 2002 ontbonden. Door hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking