06 dec 2002 16:00

Leningen van Staat tot Staat - Programma 2002

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad het voorstel van Finexpo betreffende het vijfde deel van het programma voor 2002 van de staatsleningen besproken.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad het voorstel van Finexpo betreffende het vijfde deel van het programma voor 2002 van de staatsleningen besproken.

De Ministerraad heeft ingestemd met de toekenning van een nieuwe staatslening ten bedrage van 2.154.690,5 euro ter financiering van de vijfde en laatste schijf van een telecommunicatieproject in Tanzania. Ter herinnering: het stelsel der staatsleningen werd in 1964 opgericht en machtigt de Minister van Financiën en de Minister die de Buitenlandse Handel onder zijn bevoegdheid heeft gezamenlijk een fmanciële bijstand aan de ontwikkelingslanden toe te kennen, om hen in de mogelijkheid te stellen, tegen zeer gunstige voorwaarden, Belgische goederen en diensten aan te schaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Hierdoor zijn die staatsleningen ook een instrument van de Belgische internationale samenwerking. De leningen worden onder bijzonder milde voorwaarden toegekend daar ze in 20 gelijke annuïteiten en na een respijttermijn van 10 jaar terugbetaalbaar zijn en de intrestvoet voor Tanzania 0% bedraagt.