24 okt 2003 17:00

LEOPARD-schootssimulatoren

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor het onderhoud van de LEOPARD-schootssimulatoren.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor het onderhoud van de LEOPARD-schootssimulatoren.

De overeenkomst wordt afgesloten met de firma EVERCOM voor zowel preventief als correctief onderhoud. Zij heeft tot doel de schootssimulatoren operationeel te houden en de opleiding van de bemanningen van deze voertuigen te verzekeren.