24 feb 2006 16:00

Leopold-schumanwijk

Aanpassing van de tekst van het protocol van akkoord over de Leopold-schumanwijk

Aanpassing van de tekst van het protocol van akkoord over de Leopold-schumanwijk

De Ministerraad nam kennis van de aangepaste tekst van het protocol van akkoord tussen de federale Staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stad Brussel en de gemeenten Elsene en Etterbeek over de Leopold-Schumanwijk. De tekst is een voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister. Het protocol heeft als voornaamste doel de Leopold-Schumanwijk en het imago van de vestiging van de Europese instellingen in Brussel op te waarderen. De Ministerraad heeft op 4 april 2003 het ontwerp van protocol goedgekeurd. Maar door omstandigheden konden het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Etterbeek het niet tijdig goedkeuren. Zo zijn een aantal feitelijke elementen uit het protocol achterhaald. Het gaat om de verwijzing naar een aantal reglementaire bepalingen en een aantal verantwoordelijken op federaal, gewestelijk en lokaal vlak die het protocol moeten ondertekenen en die vervangen zijn. De aangepaste tekst brengt deze wijzigingen aan en bevat ook een aantal taalkundige verbeteringen.