05 dec 2003 16:00

Levenswetenschappen en biotechnologie

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, ging de Ministerraad akkoord met de realisatie van een Belgisch "Biological Resource Centre" (BRC), door de consolidatie en de netwerking van de initiatieven in verband met de biodiversiteit en de hieraan gerelateerde informatie.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, ging de Ministerraad akkoord met de realisatie van een Belgisch "Biological Resource Centre" (BRC), door de consolidatie en de netwerking van de initiatieven in verband met de biodiversiteit en de hieraan gerelateerde informatie.

Het gaat om de verlenging van een aantal projecten (*) , die gefinancierd worden door de federale overheid, in het kader van de onderzoeksprogramma's van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. Deze projecten zijn de volgende: - de Belgische gecoördineerde verzamelingen van micro-organismen, BCCM; - het Belgische knooppunt van het Europees netwerk in moleculaire biologie (European Molecular Biology Network, EMB-net): Belgian EMB-net Node of BEN; - het Belgisch knooppunt van de Global Biodiversity Information Facility, BeBIF; - het Belgisch biodiversiteitsplatform, BBPF. Deze projecten, waarbij in totaal 57 onderzoekers tewerkgesteld worden, worden verdergezet binnen de grenzen van de budgettaire enveloppe die aan de onderzoeksprogramma's van de POD Wetenschapsbeleid werd toegekend. De coördinatie van deze activiteiten zal hen bovendien toelaten om het label van "Biological Resource Centre, BRC" te bekomen, dat uitgewerkt werd op het niveau van de OESO. Een BRC is een belangrijke infrastructuur ter ondersteuning van het onderzoek en de ontwikkelingen in twee domeinen die een zeer belangrijke economische waarde vertegenwoordigen, namelijk de levenswetenschappen en de biotechnologie. Anderzijds heeft de Ministerraad de Minister van Economie belast aan de Gemeenschappen en de Gewesten voor te stellen een samenwerkingsakkoord (**) af te sluiten met het oog op een homogene tenuitvoerlegging van deze activiteiten. (*) goedgekeurd door de Ministerraad van 28 maart 2003. (**) in overeenstemming met artikel 92bis, § 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.