06 feb 2004 16:00

Levering van elektriciteit aan de Regie der Gebouwen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, machtigde de Ministerraad de Regie der Gebouwen tot het organiseren van een algemene offerteaanvraag teneinde voor de elektriciteitsvoorziening van de gebouwen, die zij in het Vlaamse Gewest beheert en huurt, het meest voordelige tarief te bekomen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, machtigde de Ministerraad de Regie der Gebouwen tot het organiseren van een algemene offerteaanvraag teneinde voor de elektriciteitsvoorziening van de gebouwen, die zij in het Vlaamse Gewest beheert en huurt, het meest voordelige tarief te bekomen.

In het bestek zal bepaald worden dat de Regie der Gebouwen optreedt in naam en voor rekening van de bezettende diensten. De Regie zal voor haar tussenkomst geen vergoeding aanrekenen.