13 sep 2002 17:00

Levering van elektriciteit aan het leger

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het uitschrijven van een openbare aanbesteding goed voor het afsluiten van een overeenkomst voor levering van elektriciteit aan Defensie.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het uitschrijven van een openbare aanbesteding goed voor het afsluiten van een overeenkomst voor levering van elektriciteit aan Defensie.

Deze levering van elektriciteit zal geleidelijk opengesteld worden voor concurrentie (*). De huidige opdracht betreft een meerjarige overeenkomst gegund via openbare aanbesteding met Europese bekendmaking voor de levering van elektriciteit aan de "vrijgemaakte" kwartieren in België. Vanaf 1 januari 2003 betreft dit voor Vlaanderen alle kwartieren met hoogspanningsaansluiting groter dan 56kVA, voor Brussel en Wallonië de kwartieren met een verbruik hoger dan 10 GWh/j. (*) overeenkomstig de wetgeving op de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt