07 mei 2004 17:00

Levering van elektriciteit en aardgas

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van ministerieel besluit (*) goed houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan de residentiële en gelijkgestelde klanten.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van ministerieel besluit (*) goed houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan de residentiële en gelijkgestelde klanten.

De twee ontwerpen strekken ertoe een tariefverlaging in te voeren als gevolg van de wijziging van de financiering van de sociale tarieven. Zij zijn enkel van toepassing op de afnemers van de captieve markt. Het overleg met de Gewesten vond plaats op 25 maart en 20 april 2004. (*) - ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en van het ministerieel besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. - ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas en van het ministerieel besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.