18 mrt 2005 16:00

Levering van petroleumproducten

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, stemde de Ministerraad ermee in twee overheidsopdrachten bekend te maken betreffende de levering van motorbrandstoffen en petroleumproducten in het algemeen.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, stemde de Ministerraad ermee in twee overheidsopdrachten bekend te maken betreffende de levering van motorbrandstoffen en petroleumproducten in het algemeen.

De openbare aanbesteding behandelt de levering van petroleumproducten aan de opslagtanks van de federale overheidsdiensten in het hele land. De algemene offerteaanvraag betreft de levering van motorbrandstoffen, af te halen aan de pompen van een of meerdere petroleumfirma's in België en Europa door middel van magneetkaarten. De opdrachten dekken een periode van een jaar. Ze zijn stilzwijgend vernieuwbaar voor twee maal een jaar. De hoeveelheden die in het bestek zijn opgenomen geven de gebruikte hoeveelheden weer tussen 1 juni 2003 en 31 mei 2004.