09 mei 2003 17:00

Leveringen en diensten

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de vastlegging van verschillende bedragen voor dossiers die onmisbaar zijn voor de continuïteit van de openbare dienst binnen het departement Defensie.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de vastlegging van verschillende bedragen voor dossiers die onmisbaar zijn voor de continuïteit van de openbare dienst binnen het departement Defensie.

Dit akkoord komt tussenbeide in het kader van de dossiers waarvoor de goedkeuring van de Ministerraad moet worden gevraagd, in uitvoering van de bijzondere maatregelen in het kader van de begrotingsdiscipline naar aanleiding van de wetgevende verkiezingen van 18 mei 2003. De Inspectie van Financiën heeft een gunstig advies gegeven.