20 dec 2002 16:00

Liberalisering van het vrachtvervoer per spoor: omzetting van de richtlijnen

Op voordracht van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad, in tweede lezing het kaderbesluit goedgekeurd voor de omzetting van de Europese Richtlijnen 2001/12, 13 en 14 met betrekking tot de liberalisering van het vrachtvervoer per spoor op het volledige Belgische spoornet. De markt zal open zijn vanaf 1 maart 2003.

Op voordracht van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad, in tweede lezing het kaderbesluit goedgekeurd voor de omzetting van de Europese Richtlijnen 2001/12, 13 en 14 met betrekking tot de liberalisering van het vrachtvervoer per spoor op het volledige Belgische spoornet. De markt zal open zijn vanaf 1 maart 2003.

De Ministerraad had de tekst in eerste lezing goedgekeurd op 6 september 2002. Vrijdag volgde er een definitieve goedkeuring na het advies te hebben ingewonnen van de Gewesten, de Raad van State, de Europese Commissie en de Nationaal Paritair Comité voor de NMBS. Het kaderbesluit voorziet dat de richtlijnen worden omgezet met behoud van één enkel bedrijf voor zowel de infrastructuur als de exploitatie van het spoor. Naast het behoud van één enkele entiteit worden twee onafhankelijke instanties opgericht - een regelgevend en een verdeelorgaan - en wordt er ook een nieuwe taakverdeling doorgevoerd. Het regelgevend orgaan, de eerste onafhankelijke instantie, zal voornamelijk instaan voor de controle van de andere instanties. Wat het verdeelorgaan betreft, dit zal de taken verdelen, de heffingen bepalen en de netverklaring opstellen. De uitvoeringsbesluiten die nodig zijn voor de concrete utvoering van het model worden momenteel voorbereid.