01 jun 2011 17:58

Libië

België zet militaire inzet in Libië verder

België zet militaire inzet in Libië verder

De ministerraad heeft kennis genomen van een evaluatienota over de inzet van België in Libië en heeft de beslissingen van het kernkabinet van 25 mei 2011 geformaliseerd.

De doelstellingen van de resoluties 1970 en 1973 zijn niet volledig behaald. Omdat het belangrijk is de politieke en militaire inspanningen verder te zetten om een oplossing te bereiken zoals de Verenigde Naties heeft voorgesteld, heeft de ministerraad beslist om de inzet van België in Libië onder dezelfde voorwaarden te verlengen.

Ten laatste eind september wordt de toestand opnieuw geëvalueerd.