23 dec 2004 16:00

Licht op groen voor Be-Health

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor de Informatisering van de Staat, en de heer Rudy Demotte, Minister van Volksgezondheid, heeft de Ministerraad het licht op groen gezet om be-health op poten te zetten. Be-health is een platform waardoor via een portaalsite alle informatie en toepassingen van de gezondheidssector - elektronisch - beschikbaar zullen worden gesteld. Het portaal zal toegang verlenen aan zowel gezondheidsverstrekkers als aan patiënten.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor de Informatisering van de Staat, en de heer Rudy Demotte, Minister van Volksgezondheid, heeft de Ministerraad het licht op groen gezet om be-health op poten te zetten. Be-health is een platform waardoor via een portaalsite alle informatie en toepassingen van de gezondheidssector - elektronisch - beschikbaar zullen worden gesteld. Het portaal zal toegang verlenen aan zowel gezondheidsverstrekkers als aan patiënten.

Wat zijn de voordelen van dit informatiseringsproject? De patiënt zal via de nieuwe portaalsite snel correcte informatie kunnen vinden. Een studie van de Cambridge University leert dat een toenemend aantal mensen proactief zoekt naar informatie in verband met hun medische toestand en met hun gezondheid. De patiënt zal op termijn zijn medisch dossier elektronisch kunnen raadplegen dat in een begrijpelijke taal zal opgesteld zijn. Artsen kunnen de gegevens van het Rijksinstituut voor Ziekte- en en invaliditeitsuitkering (Riziv) en de mutualiteiten raadplegen en op die manier bijvoorbeeld hun voorschrijfgedrag met dat van de collega's vergelijken. Kinesisten en ambulante verpleegkundigen zullen hun facturatiegegevens online kunnen doorsturen naar de mutualiteiten. Met de elektronische identiteitskaart (eID) zal de registratie van de patiënt in het ziekenhuis en andere administratieve taken een pak eenvoudiger worden. Be-health is een groot informatiseringsproject en alsdusdanig een werk van lange adem. In 2005 wordt het technisch aspect verwezenlijkt: het verbinden van allerlei gegevensstromen met elkaar, zoals de gegevens van de gezondheidsverstrekkers, het Riziv, de mutualiteiten... en het opzetten van de site. Het voorziene budget bedraagt 1,4 miljoen euro. Gezien de omvang van het project is dit een lage kost; de lage kost wordt verklaard door het feit dat bij de ontwikkeling van be-health veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de bestaande e-government bouwstenen (zoals de digitale snelweg die de overheidsdiensten met elkaar verbindt...). Na 2005 zullen de voordelen en diensten die hierboven vermeld zijn, mogelijk worden. De Staatssecretaris benadrukt het belang van het project: Het is ons doel om alle betrokken partijen, met de patiënt op kop, een betere dienst te verlenen dank zij een betere elektronische communicatie tussen die partijen. Nog een ander voordeel aan be-health: We weten dat er zeer veel middelen besteed worden aan de gezondheidszorg. Hopelijk kunnen we dat geld beter spenderen door de gegevens sneller en coherenter te analyseren. Hierdoor kan nog meer ruimte ontstaan voor een betere dienstverlening.