02 apr 2004 17:00

Lijst van de kansspelen die toegelaten zijn in lunaparken

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II (lunapark). Het gaat hier om de volgende vijf categorieën:

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II (lunapark). Het gaat hier om de volgende vijf categorieën:

1) black-jack spelen; 2) paardenweddenschappen; 3) dobbelspelen; 4) pokerspelen; 5) roulettespelen. De kansspelcommissie bracht een gunstig advies uit. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft op zich geen onmiddellijke budgettaire weerslag. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) opgesteld ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.