13 mrt 2014 12:06

Logistieke en administratieve ondersteuning van België aan SHAPE als gastnatie

De ministerraad keurt het Garrison Support Arrangement (GSA) tussen België en SHAPE goed, in het kader van het ondersteuningsbeleid van België aan SHAPE.

Het Garrison Support Arrangement (GSA) omschrijft concreet de Host Nation Support Policy & Standards van de NAVO die aan België het volgende voor SHAPE vraagt: 

  • het volledig overnemen en financieren van de brandweerdienst, de controle aan de toegangen en de dienst voor bescherming en veiligheid op het werk,
  • het volledig overnemen en gedeeltelijk financieren van het beheer van het onderhoud van de infrastructuur.

Het treedt in werking op 1 september 2014. 

De ministerraad heeft de voorzitter van het Interministerieel Comité Zetelbeleid (ICZ) belast met de ondertekening van het GSA van zodra de NAVO de Stafchef van SHAPE zal gemandateerd hebben voor de ondertekening.