03 dec 2004 16:00

Logistieke ondersteuning van wapen- en subsystemen

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, gaf de Ministerraad zijn toestemming om een leverings- en dienstencontract met de Amerikaanse overheid af te sluiten voor de logistieke ondersteuning van de gemeenschappelijke wapen- en subsystemen van de United States Air Force (USAF) en de Luchtcomponent via de procedure Foreign Military Sales (FMS).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, gaf de Ministerraad zijn toestemming om een leverings- en dienstencontract met de Amerikaanse overheid af te sluiten voor de logistieke ondersteuning van de gemeenschappelijke wapen- en subsystemen van de United States Air Force (USAF) en de Luchtcomponent via de procedure Foreign Military Sales (FMS).

De bedoeling is de logistieke ondersteuning voor de periode 2005 tot 2008 te verlengen, door het afsluiten van twee nieuwe contracten van de types Q-case (bestellen van diensten) en K-case (bestellen van wisselstukken). Dankzij deze contracten kan men de continuïteit van de ondersteuning van de verschillende systemen waarborgen, in het kader van het Stuurplan van Defensie.