22 jul 2008 11:33

Lokale politie

Bijkomende federale toelage voor de indexering van de financiering van de lokale politie

Bijkomende federale toelage voor de indexering van de financiering van de lokale politie

De ministerraad heeft beslist om voor 2006 een bijkomende federale toelage voor de definitieve indexering van de basistoelage van de lokale politie voor 2006 toe te kennen. De toelage is gebaseerd op de definitieve bijkomende dotatie die voor 2005 is toegekend. Het bedrag bestaat uit de som van de bijkomende bedragen voorzien door het kb van 10 maart 2006, namelijk een federale basistoelage en een toelage voor de uitrusting handhaving openbare orde voor de gemeente of de politiezone en de toelage veiligheids- en samenlevingscontracten van sommige gemeenten voor 2005 en door het kb van 27 april 2007 dat een bijkomende federale toelage voor de indexering van de financiering van de lokale politie voor 2005 toekent.

Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael corrigeert ook de berekening van de basistoelage door de toegekende bedragen te vermenigvuldigen met de gezondheidsindex van december 2006 (119,09) en te delen door de gezondheidsindex van december 2005 (116,91).

De toelage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt op een andere manier berekend: namelijk op basis van het loonindexeringscoëfficiënt vernoemd in de begrotingsonderrichtingen.