17 nov 2006 16:00

Lokale politie

Toekenning van een bijkomende federale toelage aan de politiezone Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe

Toekenning van een bijkomende federale toelage aan de politiezone Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) met betrekking tot de toekenning van een bijkomende federale toelage voor de financiering van de lokale politie. De bijkomende federale toelage voor de politiezone Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe werd door de Raad van State nietig verklaard wegens gebrek aan passende motivering. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft daarom dit ontwerp ingediend dat de toelage voor de betrokken politiezone opnieuw invoert. (*) van 15 januari 2003.