23 dec 2011 10:50

Lokale politie

Federale toelage om aanwervingen bij de lokale politie aan te moedigen

Federale toelage om aanwervingen bij de lokale politie aan te moedigen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de politiezones voor 2011 een tegemoetkoming toekent van 7 856 000 euro om aanwervingen bij de lokale politie aan te moedigen. Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet moet gemeenten die met een tekort aan personeel kampen bijstaan.

  • 5 miljoen euro verdeeld over de 195 politiezones in functie van hun aandeel in de basistoelage
  • 2 856 000 euro voor 13 specifieke politezones die op hun terrein een penitentiaire instelling hebben en die daardoor meer druk ervaren