22 jan 2016 12:56

Loongrenzen voor betaald educatief verlof

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de grenzen vastlegt van het normale loon voor het betaald educatief verlof van 2015-2016.

In het kader van de regelgeving over het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon. Het ontwerp legt voor het schooljaar 2015-2016 de grenzen van het normale loon vast op 2.760 euro.

De Nationale Arbeidsraad gaf een positief advies voor dit ontwerp. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen