14 mrt 2014 17:21

Loongrenzen voor de toekenning van arbeidskaarten B

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 9 juni 1999 wijzigt met  betrekking tot de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 

Het ontwerp neemt in de tekst van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 de loongrenzen op, die nodig zijn voor de toekenning van arbeidskaarten B aan diverse categorieën werknemers: 

  • de leidinggevenden van multinationale ondernemingen gedetacheerd naar een zetel in België (65 771 euro)
  • hoogopgeleide werknemers (39 422 euro)
  • bedrijfsleiders (65 771 euro)
  • schouwspelartiesten (32 886 euro)

Met dit ontwerp is men niet langer afhankelijk van een andere wettekst voor de vaststelling van de loonbedragen voor de toekenning van een arbeidskaart.