24 feb 2006 16:00

Loonverwerking politiepersoneel

Maatregelen voor een autonome loon- en personeelsadministratie van de Federale politie

Maatregelen voor een autonome loon- en personeelsadministratie van de Federale politie

De Ministerraad besliste een overheidsopdracht te starten voor de loonmotor voor politiediensten door middel van een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en kandidatuurstelling. Een technische werkgroep zal onderzoeken welke de voor- en nadelen zijn indien men aan lokale politiezones de vrijheid geeft om een beroep te doen op een extern sociaal secretariaat in het kader van de loonmotor. De werkgroep zal op basis hiervan beleidsvoorstellen formuleren. Hij zal ook de overgangsmodaliteiten van de loonmotor van de Centrale dienst voor vaste uitgaven onderzoeken. De resultaten van de werkgroep worden aan de Ministerraad voorgelegd. Deze maatregelen zijn een voorsel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën.