23 okt 2008 13:39

Loopbaan in het federaal openbaar ambt

Classificatie van de functies van niveau A van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Classificatie van de functies van niveau A van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de classificatie van functies van niveau A van het federaal openbaar ambt in het koninklijk besluit van 20 december 2007 vervangt.

Op 20 december 2007 werd een eerste lijst van de 1.550 functies gepubliceerd. De structuren en opdrachten van de overheidsdiensten evolueren in de tijd. Daardoor is het nodig sommige functies aan te passen en nieuwe toe te voegen. Al de functies van de federale overheid zijn opgenomen in de cartografie, de gegevensbank met een beschrijving van alle functies. Ze wordt via een onderhoudsprocedure regelmatig aangepast. Dankzij die procedure kunnen de overheidsdiensten indien nodig nieuwe functies toevoegen en definities van bestaande functies bewerken of standaardiseren. Vervolgens valideert FOD P&O ze en classificeert de wegingscomité ze.

De eerste onderhoudsprocedure werd begin 2008 gelanceerd. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad nu heeft goedgekeurd, vervangt de vorige lijst. De cartografie samen met alle informatie over de vakrichtingen, functies en functiebeschrijvingen vindt u op www.fedweb.belgium.be.