11 sep 2009 15:18

Loopbaan overheidspersoneel

Wijziging van reglementaire bepalingen van bijzondere loopbanen bij de FOD Financiën en de Pensioendienst van de overheidssector

Wijziging van reglementaire bepalingen van bijzondere loopbanen bij de FOD Financiën en de Pensioendienst van de overheidssector

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een aantal reglementaire bepalingen van bijzondere loopbanen bij de FOD Financiën en de Pensioendienst van de Overheidssector wijzigt. 

Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Pensioenen Michel Daerden past de organieke reglementen van de FOD Financiën en de Pensioendienst van de overheidssector aan naar aanleiding van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de reglementering van de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal openbaar ambt.

Voortaan is het de minister die de verandering van vakklasse toekent in plaats van de koning. Ten slotte wijzigt ook de regeling van de competentiemetingen voor een aantal functies binnen de FOD Financiën en de Pensioendienst van de Overheidssector.