05 sep 2013 17:58

Loopbaan voor de personeelsleden van de centra voor noodoproepen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overplaatsing van personeel van de centra voor noodoproepen naar de FOD Binnenlandse Zaken verduidelijkt.

Het ontwerp garandeert eenzelfde statuut voor de personeelsleden van de centra voor noodoproepen die naar de FOD Binnenlandse zaken worden overgeplaatst. Verder actualiseert het hun weddeschalen en graden. De personeelsleden van de centra voor noodoproepen blijven de bijzondere garanties voor hun loopbaan genieten en wijken daarmee af van de hervormde geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.   

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot overplaatsing naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel