10 jul 2009 12:14

Loopbaanonderbreking

Loopbaanonderbreking voor de gewestelijke ontvangers van het Vlaams Gewest

Loopbaanonderbreking voor de gewestelijke ontvangers van het Vlaams Gewest

Op voorstel van mevrouw Joëlle Milquet, minister van Werk, heeft de ministerraad ingestemd met de vraag van het Vlaams Gewest tot wijziging van de statuten van zijn gewestelijke ontvangers voor de toepassing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan.

Met deze wijziging kan het algemeen systeem van loopbaanonderbreking ingevoerd worden voor de gewestelijke ontvangers van het Vlaams Gewest, naast bijzondere vormen van loopbaanonderbreking, zoals het ouderschapsverlof.

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 stelt dat elke niet-federale overheid die de bepalingen van het koninklijk besluit van toepassing wil maken op zijn personeel het voorafgaande akkoord moet verkrijgen van de federale ministerraad.